Zabawy z koniem

Czsto mwi si o zabawch z komi; maj one za zadanie zbliy do siebie jedzca i konia, urozmaici prac zwierzakowi i rozluni go. Jakie takie zabawy stosujecie? Co mylicie o 7 games? tutajpoczkategori

Prbowaam 7 games z starsz kobyk i przy pierwszej chciaa potraktowa mnie z kopyta... ;) Pewnie sobie mylaa: co ta pipka ze mn robi? ehehehe ^^
ja prbowaam tylko niektre z 7 gier np: odczulanie i powiem e byam cakiem mile zaskoczona. Ko ktry stracha si wielu rzeczy pozwoli owin sobie link wok ng czy przesuwa j po grzbiecie lub zadzie. Co do jea z tym szo nam ju gorzej, moe dlatego e i ja i on nie zabardzo rozumielimy o co biega tutajpoczkategori
znalazam dokadny opis 7 games

Siedem Zabaw (Seven Games)
1. Zabawa w Zaprzyjanianie (The Friendly Game) Poprzez t gr udowadniasz koniowi, e go nie skrzywdzisz, bez wzgldu na okolicznoci. Zamiast go tylko gaska i spokojnie si wok niego porusza, wystawiasz go na sytuacje, ktre go mog przestraszy. W ten sposb mu udowadniasz, e nic zego mu si nie stanie.

Powiniene by w stanie pogaska go po caym ciele, przerzuca lin wok jego ng, przez grzbiet i ponad gow. Masz go odczuli na „przeraajce” rzeczy, ruch i sytuacje. Tajemnica tkwi w pokazaniu „strasznych rzeczy” w sposb rytmiczny, z umiechem na twarzy i z rozlunionym ciaem. Musisz kontynuowa odczulanie w sposb rytmiczny tak dugo, a ko uwiadomi sobie, e nie ma si czego ba i bdzie w stanie sta spokojnie. W miar uzyskiwania wiedzy i dowiadczenia nauczysz si gra w t gr na 1000 sposobw.

Wiele koni mimo, e chodziy pod siodem przez wiele lat, nigdy nie miao szansy si z nim zapozna. Moesz zaprzyjani konia z siodem i z czaprakiem delikatnie zarzucajc je na grzbiet i zdejmujc, a ko poczuje si pewnie i bdzie sta bez ruchu podczas siodania. Pamitaj o dwch niezmiernie istotnych rzeczach. Jedna, to e musisz pozwoli koniowi si porusza, przesuwa si, a przeamie swj strach. Staraj si tylko, eby patrzy w twoim kierunku trzymajc luno za koniec liny, a ko zdecyduje, e moe bez obawy sta w miejscu. Drug istotn rzecz jest rytm. Jeli pokaesz koniowi now rzecz w sposb rytmiczny, dasz mu pewno siebie, poniewa w kadej chwili wie, czego si moe spodziewa. Kad swoj sesj z koniem powiniene zaczyna od tej gry, aby zachowa rwnowag pomidzy przyjani i dominacj.

2. Zabawa w Jea (The Porcupine Game) Konie maj odruch zwany odruchem oporu. Jest to instynktowne napieranie na ucisk, ilekro znajd si w puapce. Gdy czuj si niepewnie – w sensie psychicznym, emocjonalnym lub fizycznym - napieraj na kady ucisk, jaki poczuj, czy bdzie to kantar, wdzido, poprg czy twoja noga. Z tego powodu konie odsadzaj si i maj problemy przebywajc w ciasnych przestrzeniach, takich jak przyczepy. Poniewa z natury s klaustrofobiczne, odruch oporu sta si ich metod na przetrwanie.

Zabawa w jea ma na celu nauczenie konia ustpowania od ucisku, odchodzenia od jakiejkolwiek presji. Ludzie maj tendencj do popychania i szarpania konia, ale to stay nacisk powoduje, e ko uczy si, e powinien ustpi, aby odnale wygod.

Ale uwaaj! Konie w te gry zdobyy czarny pas! To s taktyki, jakich uywaj midzy sob, kiedy staraj si doj, kto tu rzdzi. Oczywicie, bd sprawdzay te ciebie aby zobaczy, kto pierwszy odpuci. Ustaw sie na pozycji, na ktrej bdziesz tak niewzruszony, jak sup w pocie. Twoje nogi powinny wrosn w ziemi, a w momencie, gdy ko si ruszy, odczuje natychmiastow ulg od staego nacisku. Nacisk nie powinien za nim poda!

Na pocztku moesz potrzebowa ostrogi lub tpego kawaka kamienia w rce, jeli twj ko jest wyjtkowo napierajcy na ucisk. Pamitaj, aby zacz od delikatnego dotyku, potem powoli go wzmacniaj, a ko si poruszy. Jak tylko ustpi odpu i pogad miejsce, w ktrym przykadae nacisk. Wkrtce zdziwisz si, jak wraliwy i delikatny potrafi by twj ko.

Czy moesz uywajc Zabawy w Jea (staego nacisku) ruszy konia do przodu, do tyu, w prawo, w lewo, spowodowa ustpienie przodu, zadu, obnienie lub podniesienie gowy? Powiniene by w stanie ruszy konia stosujc dotyk sami palcami. Twj ko nie moe ucieka od ucisku, ale ma by z tob i zatrzymywa si jak tylko pogadzisz punkt, w ktrym go dotykae.

3. Zabawa w Prowadzenie (The Driving Game) Konie bawi si w prowadzenie przez cay czas. Najpierw rzucaj nieprzyjazne spojrzenie, kad po sobie uszy, machaj ogonem lub unosz zadni nog mwic „jeli si nie ruszysz, to natkniesz si na moje zby albo kopyta!” Ta zabawa przychodzi dopiero po zabawie w jea poniewa najpierw ko musi nauczy si ustpowania od presji fizycznej zanim nauczy si ustpowania od presji psychicznej. Rozwijasz jzyk sugestii. Ko uczy si, e jeli nie ustpi od twojej sugestii, w konsekwencji natknie si na nacisk fizyczny wirujcej liny, bacika, lub rki. Zabawa polega na tym, by prowadzi konia nie dotykajc go. Ale jeli si nie ruszy, dotkniesz go a spowodujesz ustpienie.

Jest jedna wana rnica, ktr ko doskonale rozumie. Jeli uderzysz konia w nieprzyjaznym zamiarze - utracisz jego zaufanie - przestraszy si lub ci zaatakuje. Konie nie rozumiej kary. Natomiast rozumiej negatywne konsekwencje, ktre nastpuj natychmiast i nie towarzysz im nieprzyjazne emocje. Jeli sugerujesz, aby ko ustpi, a on tego nie zrobi i w efekcie wpadnie na obiekt, ktry sta mu na drodze - nauczy si szybciej reagowa. Zrozumie, e naley to do jego obowizkw. Nie bdzie mia do ciebie o to pretensji a nastpnym razem ustpi szybciej.

Jedn z najgorszych rzeczy, jakie moesz zrobi jest sugestia, e za chwil nastpi presja fizyczna, a potem wycofanie si. Twj ko bdzie wiedzia, e nie jeste konsekwentny i straci do ciebie szacunek. Uzna, e jeli tak naprawd nie masz zamiaru go poprowadzi, to on nadal musi by przywdc. Ko musi wiedzie, e jego lider nie kamie. Musisz by wobec niego szczery tak, jak ko dominujcy.

Cofnij konia wykonujc palcami ruch strzepywania wody. Spowoduj ustpienie przodu wskazujc palcem w kierunku jego oka. Odangauj zad, aby stan przodem do ciebie wykonujc mynka lin w kierunku jego tylnych ng, a jeli bdzie taka potrzeba, to doprowad do kontaktu liny z zadem. (Uwaaj, aby nie dosta si w zasig jego tylnych ng!) Uyj liny aby przesun go, kiedy stoisz koo jego ramienia. Kiedy stanie na wprost ciebie pogaszcz go po pysku, aby mg atwiej zrozumie, e zrobi dobrze. Baw si w t gr tak dugo, a samo spojrzenie wystarczy, aby ko ustapi zadem i stan przodem do ciebie.

4. Zabawa w jojo (The Yo-Yo Game) W tej grze uczysz si wysya konia do tyu i do przodu po linii prostej. Na pocztku to moe nie by linia prosta, ale jest to cel, do ktrego dysz. Niektre konie przychodz atwo, ale zachowuj si tak, jakby miay cofn si nie szybciej, ni mucha poleci wstecz. Inne z kolei bd cofa si pospiesznie, ale eby podeszy, trzeba je cign. Wyobra sobie cofanie jako „jo” a przywoywanie jako drugie „jo”. Zabawa w jojo powoduje, e te dwa elementy staj si rwne.

Aby bawi si w jojo machaj lin a ko cofnie si. Zacznij delikatnie i stopniowo wzmacniaj a cay kantar zacznie si rusza a ko poczuje dyskomfort i zacznie si cofa. Jak tylko przeniesie ciar ciaa do tyu natychmiast przesta porusza lin i pozwl mu poczu, e dobrze zrobi. Zacznij znowu delikatnie i wzmacniaj, a zrobi krok do tyu i wtedy przesta. Powtarzaj, a zrozumie o co ci chodzi. Na pocztku zadowalaj si jednym krokiem, potem dwoma, stopniowo zwikszaj dystans, a bdzie odchodzi do koca liny.

Teraz zapro go, eby przyszed do ciebie. Otwart doni zacznij rytmicznie od dou „czesa” lin. Stopniowo wzmacniaj zamykajc donie, a ko zrobi krok w twoj stron. Jak tylko wykona ten ruch, otwrz donie i po chwili zacznij jeszcze raz delikatnie z otwartymi domi. wicz odsyanie i przywoywanie tak dugo, a do odesania konia wystarczy delikatne poruszenie liny a do przywoania umiech i otwarta w zachcie do.

5. Zabawa w okranie (The Circling Game)
Dla wielu wyglda to jak lonowanie, ale zabawa w okranie jest czym wicej. Jest to zarwno fizyczne, jak i psychiczne wiczenie konia, poniewa uczy si on, e do jego obowizkw naley utrzymanie zadanego chodu i kierunku tak dugo, a otrzyma nowe wskazwki.

Zaczynasz t zabaw majc konia na wprost siebie. Tak jak w zabawie w prowadzenie odelij nos konia w kierunku, w ktrym chcesz, eby szed. Kiedy ju ko ruszy w zadanym kierunku w odpowiednim chodzie po prostu pozwl mu wykona jego zadanie. Nie pomagaj mu machajc batem, obracajc si razem z nim czy trzymajc cay czas uniesione rami. Jak ju zadecydujesz, e nadesza pora, przywoaj konia przywodzc do siebie jego nos i jednoczenie odangauj jego zad powodujc, aby stan na wprost ciebie.

Sekret tej zabawy ley w tym, eby zostawi konia w spokoju, gdy robi to, co od niego wymagasz! Zareaguj dopiero, jak przestanie. Ilekro zmieni chd lub sprbuje zmieni kierunek przywoaj go do siebie i odelij raz jeszcze. Nauczy go to, e komfort znajdzie pozostajc na kole.

Pozwl koniowi na dwa do czterech okre. Gdy jest w stanie zrobi dwa kka bez dodatkowych wskazwek, to wykazuje szacunek i odpowiedzialno. Po czterech kkach zaczyna si nudzi. Jeli chcesz, aby wykona wicej ni cztery okrenia dodaj jakie przeszkody, zrb to na pagrkowatym terenie lub baw si na linach rnej dugoci. Nie zapominaj o koskim punkcie widzenia. Utrzymuj jego zainteresowanie t zabaw.

6. Zabawa w Chody Boczne (The Sideways Game) Im lepiej twj ko si cofa i wykonuje chody boczne, tym lepiej robi wszystko inne. Chody boczne nie tylko pomagaj koniowi rozbudowa muskulatur, pomagaj mu take ustabilizowa si emocjonalnie i rozwin jego psychiczne moliwoci nauki. Konie nie s w stanie by jednoczenie przestraszone i wykonywa ruch boczny.

Aby zacz t zabaw potrzebny ci jest pot. Powstrzyma on konia od ruchu naprzd zanim zrozumie, co od niego chcesz. Idealnie, jeli bdzies mia lin o dugoci 3,7m i Carrot Stick. Zabawa w Chody Boczne to nic innego jak zabawa w prowadzenie (Driving Game) lub w jea (Porcupine Game) w ktrej odsyasz nos konia, potem zad, nos, zad i tak dalej wzdu potu. Wkrtce twj ko zrozumie, o co chodzi i zacznie jednoczenie przesuwa nos i zad wykonujc ruch boczny. Zwr uwag, eby nie cignc gowy konia w swoim kierunku, jeli bdzie si odwraca od ciebie. Kiedy zauwaysz, e jego gowa idzie zbyt szybko, to wykonaj wikszy nacisk na zad, eby podgoni. wicz tak dugo, a ko bdzie wykonywa boczny ruch rwno i z jednakow pynnoci w obie strony. Zwykle koniom jedna strona wychodzi lepiej od drugiej.

7. Zabawa w Przeciskanie (The Squeezing Game)
Bdc klaustrofobikami konie nienawidz ciasnych i wskich miejsc. Ta zabawa pomaga im sta si dzielniejszymi . Uczy konie nie panikowa i nie przyspiesza przy przeciskaniu si przez wskie przejcia.

Zacznij zabaw ustawiajc si obok muru albo potu. Sta w oddaleniu ok. 3.5m i popro konia, aby przeszed midzy tob a ogrodzeniem. Dla niektrych koni to moe by jeszcze za ciasno, wic bd gotw, jeli zajdzie potrzeba, odej dalej. W miar przybywania twojemu koniowi pewnoci siebie, moesz pomniejsza ten dystans a bdzie nie szerszy ni wejcie do przyczepy. Zaoferuj koniowi peny komfort dajc mu ca lin po przejciu przez ciasne przejcie. Jak ci minie, odwr konia i zapro go w drug stron. Doprowad do sytuacji, w ktrej jeste w stanie kontrolowa, czy ko przejdzie stpa, kusem czy w galopie. Kiedy ju wykonuje to wiczenie bez problemu wzdu potu, sprbuj go wysa do przyczepy, zamiast go tam wprowadza.

Moe sie komu przyda tutajpoczkategori

Ja te czasem "bawie" si w naturalsa Prbowaam 7 gier i wg mnie to wspaniay sposb aby nauczy konia zaufania. Dziki 7 gr strasznie bojaliwa klaczka daa si bez problemu wyczyci i przyj pierwszy raz na grzbiet siodo i ogowie. azia za mn po padoku jak piesek... ale niestety dawne dzieje tutajpoczkategori
Ja te stosuj te zabawy i s wietne! tutajpoczkategori

© 2009 Ivon biuteria portal - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates