WOK

Chodz suchy, e mamy pytania od klasy D/G/H
Mogby je kto tu wrzuci?

Teatr elbietaski – za czasw panowania krlowej Elzbiety w Anglii, budynki teatralne byy zazwyczaj okrge i nie posiday zadaszenia.Dookoa sceny znajdoway si drewniane galerie, w ktrych zasiada bardziej znaczca widownia .Dolna kondygnacja przeznaczona bya dla pospolstwa .Tylko centralnie nad sama scen , ktra znajdowaa si na niewielkim podwyszeniu , umieszczono dach. Scenografia bya raczej symboliczna, a zamiast dekoracji i rekwizytw wznoszono napisy np. „pokj gocinny”. Brak dekoracji by rekompensowany poprzez barwne opisy aktorw , ktrzy dokadnie opisywali miesjce w ktorym si znajduj oraz por dnia. Kostiumy imponoway sw kolorystyk i faktur.Gr sceniczna musiaa by doprowadzona do perfekcji. Bardzo zwracano uwag na dykcj i sposob gestykulacji. Grupy aktorw by bardzo mae, skaday si zazwyczaj z 2-3 osob, a role enskie odgrywane byy przez mczyzn. Znane grupyaktorkie otaczane byy szacunkiem, zwaszcza grupy krlewskie, a w mniejszych , drobnych objazdowych teatrach aktorom zdarzao si przymeirac godem.

Wielka reforma teatru: wiek XIX- stworzono wtedy podstawy nowoczesnej teorii sztuki teatralnej, zburzono stereotypy gry aktorskiej i zreinterpretowano zdnia reysera.wszystko zaczeo si na zachodzie Europy od nowatorkich dzie literackich. Niosy one ze sob now koncepcj teatru.Efekty: uznanie teatru za sztuk autonomiczn, przyjcie w teatrze zasady gry zespoowej oraz nadanie reyserowi praw gownego kreatora przedstawienia.

Nowa fala:bya buntem przeciwko ograniczeniom "starego kina", spowodowanym stronami czysto technicznymi (lekkimi kamerami, stuprocentow rejestracj dwiku oraz wiatoczuymi tamami) oraz stronami psychospoecznymi - estetyk rozlunienia kina klasycznego dopasowanego do tempa ycia i nowymi normami etycznymi panujcymi w aktualnym wiecie. Byy to filmy naznaczone pitnem jednej osobowoci i jej oryginalnego stylu. Gwnymi cechami nowofalowej sztuki filmowej staa si swobodna konstrukcja dramaturgiczna, unikanie zdrowego rozsdku w motywacji dziaa bohaterw, naturalno akcji oraz jej cisy zwizek z miejscem akcji.

Adaptacja(ekranizacja) fuilmowa- ekranizacja filmowa - przeoenie najczciej tekstu literackiego, lecz take przedstawienia teatralnego lub suchowiska radiowego w celu dostosowania go do filmu. Scenariusz adaptacji jest zazwyczaj swobodny. Autorzy dodaj i odejmuj, agodz i zmieniaj. Bardzo czsto pomijane s, wane w pierwowzorze, wtki oraz zmienione zostaj zakoczenia, czsto rozbudowane na potrzeby filmw. Wierno pierwowzorowi bardzo czsto sprawia, i film przestaje by atrakcyjny.

Inscenizacja:caoksztat prac twrczych zwizanych z wystawieniem jakiego utworu na scenie.
Podstaw inscenizacji jest scenariusz teatralny (w rodowisku ludzi teatru zwany egzemplarzem reyserskim), czyli na og tekst dramatu, ale moe to by rwnie rozpisana na dialogi adaptacja innego rodzaju dziea literackiego, monta rnych utworw poetyckich czy nawet tekstw o charakterze dokumentalnym (jak protokow przesucha sdowych wykorzystywanych w konwencji teatru faktu).

Konwencja teatralna – jest to inaczej ukad, umowa. Podstaw konwencji teatralnej jest zaoenie, e wszystko co si dzieje na planie m charakter fikcji artystycznej,

Montaz narracyjny – jest to regua stworzona przez kino holiwoodzkie, polega na tworzeniu spjnoci czasu i przestrzeni by widz mg si zorientowa w sytuacji. Po ujciu prezentujcym bohatera powinno wystpic inne ujcie, pokazujce miejsce akcji. Wspolczesnie jest to dominujcy rodzaj montau.

Montaz intelektualny – ujcia wystpujce obok siebie nie musz by poczone, mog by z pocztku niezrozumiae dla widza .Moze je roznic miejsce i czas akcji . Zestawione ze soba obrazy maj skonic do kojarzenia abstrakcyjnych pojc i tworzenia nowych znaczen.

Plan peny – sylwetk aktora ukazana jest w caoci, pozwlaa rozpoznac postac, ale zapewnia rwnie czytelnosc ta.
Plan amerykaski – ukazyje sylwetk odkolan w gr , pozwala widzowi na odczytanie mimiki twarzy i na obresrwowanie miejsca akcji. Obserwuje aktora z takiej odlegosci jakby obserwowa rozmowc na co dzie.

Plan ogolny – ukazanie miejsca akcji, sylwetka ludzka ejst mniejsza ni wysokosc kadru.

Plan sredni – sylwetka ludzka ukazana jest od pasa w gre, mozliwy jest lepszy odczyt mimiki i wygladu postaci, mniej wyeksponowane ejst miejsce akcji.

Narracja :
-manipulowanie czasem,
ukazywanie wydarzen, ale nie aczenie ich w logiczn caosc, zapisywanie wydarzen w porzatku przyczynowo skutkowym,
ukazywanie przestrzeni ,
pobudzenie wyobrazni odbiorcw.

Negatywy teatru telewizji:
brak bezosredniego kontaktu z aktorem, wprzekazie posredniczy kamera, teatr telewizji nie jest teatrem, brak atmosfery , nastroju, teatr nie jest na zywo.

Musical- typ anglo-amerykanskiej sztuki muzycznej. Poczatki musicalu sigaj XIX w. jednak dopiero w lata 20 XX wieku gatunek zyska prawdziwpopularnosc, a przez nastppne dekadynadal ksztatowaa si jego formua. Wraz z nastpieniem ery kina i telewizji zaczey pojawiac si musicale filmowe. Tradycyjny musical zawiera sceny mowione, spiewane i tanczone.

Postac sceniczna – kreuje postc ,konkretyzuje jej obraz, oddaje charakter, mimik, gesty.Postac sceniczn moe stanowic tez pewna zbiorowo, ktra mowi jednym gosem,ale jest ich znacznie wicej,np.chr.
o ja, dziki aneta, czesem si jednak do czego przydajesz :
ojjj a ja mylaam e to bedzie taka ciga ktr legalnie wo sobie w rk i dostane 5...a tu nie do e trzeba przeczyta to jeszcze mniej wiecej zapamieta...

nie no spoko Aneta, popisaa sie

1 Opisa budow teatru elbietaskiego (stosunek aktor-widz, budowa widowni + tam gdzie grali)
2 Co to jest adaptacja filmowa, Nowa Fala, wielka reforma teatru, inscenizacja, konwencja teatralna, kino autorskie
3. monta narracyjny, monta intelektualny - wyjanij
4. Kadry: peny, amerykaski, ... opisz 2 wybrane
5. Cechy narracji
6. na podstawie jakiego gatunku filmowego udowodnij, e film moe zastpowa nasz rzeczywisto (nikt nie wie o co chodzi )
7. 5 negatyww teatru telewizji
8. gatunek filmowy (jeden) opisa
9. jak rozumiesz pojcie postaci scenicznej
10. Nie ma maych rl s tylko mali aktorzy. Czy uczestniczye kiedy/ pamitasz ma wielk rol? (to na 6)
Bg zapa
hahaah a co do tych pytan to ETW podobno oddala 1d sprawdzianiki...i gajowa (od ktrej mielimy t cig) dostaa 3 podobno P
bylo z 25~ trojek, 2 piatki, z 3 czworki i z 2 dwojki ;D
o szit, to niefajnie Moe u nas bdzie lepiej
No to piknie........
No to pozdrawiam heheh Chyba si wszyscy bdziemy poprawia^^
... a ja nie lubie kaszanki.....

© 2009 Ivon biuteria portal - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates